Loading...

Tin tức & Sự kiện

Sản phẩm & dịch vụ

Về chúng tôi

Công ty TNHH PVChem-Tech (PVChem-Tech), tiền thân là Chi nhánh Tổng công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP – Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ kỹ thuật (PVChem-RT) được thành lập ngày 08/10/2020 theo quyết định số 1498/QĐ-PVChem của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí về việc thành lập Công ty TNHH PVChem-Tech. Hiện nay, Công ty PVChem-Tech là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khoa học công nghệ, kinh doanh sản phẩm dầu mỏ và phát triển các dự án.

Đối tác - Khách hàng

5
4
3
2
1
Partner 09
Partner 08
Partner 07
Partner 06
Partner 05
Partner 04
Partner 03