Loading...
Sản phẩm & dịch vụ  Lĩnh vực Khoa học công nghệ  Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Khâu đầu
 • Nghiên cứu tổng hợp hệ hóa phẩm ức chế ăn mòn Imidazolin dùng cho nước bơm ép trong công nghiệp khai thác dầu khí.
 • Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ giới hạn dòng nước từ các vỉa lục nguyên trong giếng khai thác mà không cần kéo thả bộ thiết bị lòng giếng tại các mỏ của LD Việt Nga Vietsovpetro
 • Nghiên cứu các thành phần hóa phẩm và thử nghiệm công nghiệp các thành phần breaker để phá vỡ lớp bùn khoan được sử dụng trong các dung dịch khoan ở Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” khi khoan các giếng thân ngang ở giàn nhẹ BK18A
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ để làm sạch các đường ống không được trang bị thiết bị phóng và nhận thoi
 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất hóa phẩm ức chế ăn mòn sử dụng trong xử lý axit nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu
 • Nghiên cứu hoàn thiện các hệ dung dịch khoan có khả năng ức chế trương nở sét cao, tính ổn định khi khoan các giếng có điều kiện địa chất phức tạp ở Việt Nam
 • Nghiên cứu và tối ưu hóa tổ hợp công nghệ để xử lý vùng cận đáy giếng các giếng khoan của LD Việt - Nga Vietsovpetro
 • Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất Xút – clo và các sản phẩm phụ trợ phù hợp với thị trường Việt Nam
 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia giãn nở và thiết lập đơn vữa xi măng trám giếng khoan nhằm ngăn ngừa hiện tượng khí xâm nhập và dịch chuyển
 • Nghiên cứu công nghệ chất đánh dấu hóa học để tối ưu hóa chế độ khai thác, bơm ép nhằm gia tăng hệ số thu hồi dầu khí
 • Nghiên cứu Xử lý vùng cận đáy giếng nhằm tăng hiệu quả khai thác giếng
 • Nghiên cứu Xử lý loại trừ tích tụ muối vô cơ trong lòng giếng, trong cần ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt
 • Nghiên cứu Xử lý loại trừ tích tụ parafin trong cần ống khai thác, hệ thống thiết bị xử lý, vận chuyển dầu thô
 • Nghiên cứu Nâng cao hệ số thu hồi dầu cho các đối tượng lục nguyên, bể Cửu Long, Việt Nam
 • Nghiên cứu Lựa chọn hóa phẩm phục vụ khai thác, xử lý và vận chuyển, chế biến dầu khí
 • Nghiên cứu Các giải pháp ngăn cách nước, giảm hàm lượng nước trong dòng dầu khai thác.
 • Tiến hành kiểm tra ăn mòn và ăn mòn sinh học, thử nghiệm các hóa phẩm, soạn thảo các giới thiệu và biện pháp bảo vệ khỏi ăn mòn bên trong các hệ thống thu gom, vận chuyển và lưu dầu và khí tại các mỏ dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro
 • Soạn thảo và áp dụng công nghệ xử lý axít có lựa chọn trong giếng bơm ép nước ở các vỉa lục nguyên thuộc các mỏ của LD Việt - Nga Vietsovpetro nhằm làm cân bằng độ tiếp nhận
Khâu giữa
 • Nghiên cứu Làm sạch đường ống vận chuyện dầu khí bằng các chế phẩm thân thiện với môi trường
 • Đánh giá ăn mòn đường ống dẫn khí ngoài khơi Bạch Hổ - Dinh Cố và đề xuất các giải pháp chống ăn mòn
Khâu sau
 • Nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý ăn mòn thông minh cho các nhà máy chế biến dầu khí
 • Nghiên cứu ứng dụng Camera tầm nhiệt để quản lý rủi ro trong các nhà máy Chế biến Dầu khí
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ RADAR XUYÊN ĐẤT (GPR/ GEORADAR) kết hợp với thiết bị cảm ứng điện từ (EM) phục vụ cho công tác khảo sát, số hóa/ bản đồ hóa mạng lưới đường điện, đường ống ngầm và công trình hạ tầng ngầm nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ tạo sụt lún, nguy cơ mất an toàn trong các nhà máy, công trình Dầu khí của PVN
 • Nghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy sản xuất nhựa đường đặc(base) từ sản phẩm asphalt của NMLD Dung Quất sau nâng cấp mở rộng
 • Lập báo cáo cơ hội đầu tư dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu