Loading...
Sản phẩm & dịch vụ

Sản phẩm & dịch vụ

/uploaded/icon_cat/bn_nghiemcuu.png

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

Tư vấn lựa chọn công nghệ chế biến dầu khí, nghiên cứu thị trường sản phẩm dầu khí, lựa chọn địa điểm xây dựng công trình dầu khí.
/uploaded/sanpham/real-estate-3_1509893500.jpg

Phát triển dự án

  • Dự án sản xuất PP Filer Master batch/Compound từ bột PP của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
  • Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu
  • Dự án đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại Nghi Sơn