Loading...
Sản phẩm & dịch vụ  Lĩnh vực Khoa học công nghệ  Phòng thí nghiệm  Thông tin chung

Thông tin chung

Phòng thí nghiệm và nghiên cứu của Công ty TNHH PVChem-Tech được xây dựng theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khoa học trong và ngoài ngành Dầu khí
Một số hình ảnh phòng thí nghiệm
Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tầng 3 tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa , quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Diện tích: 50m2
Giới thiệu sơ bộ về phòng thí nghiệm gồm:
- Quản lý hệ thống thiêt bị, dụng cụ phục vụ công tác phân tích đánh giá hóa phẩm, vật liệu.
- Kiểm định Thiết bị đo Phòng thí nghiệm theo đúng quy định.
- Cập nhật các phương pháp kiểm định thiết bị mới nhập.
- Liên hệ kiểm định các thiết bị phải kiểm định bên ngoài theo đúng quy trình.