Loading...
Tin tức & Sự kiện

PVChem tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PVChem tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem – MCK: PVC), tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024. 

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên PVChem năm 2024, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn;

Về phía PVChem có ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT, ông Dương Trí Hội - Tổng giám đốc; các Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban/Văn phòng, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên/Chi nhánh tại khu vực phía Bắc cùng hơn các cổ đông PVChem. 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình như: Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Triển khai kế hoạch năm 2024; Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị PVChem; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem; Tờ trình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2023 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT năm 2024; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động PVChem.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVChem.
Theo đó, năm 2023 hoạt động SXKD của PVChem ghi nhận kết quả tích cực, PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính hợp nhất do ĐHĐCĐ thông qua trước 01 tháng và có sự tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2022.

Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2023: Tổng Doanh thu 3.273,51 tỷ đồng: vượt 31% kế hoạch năm 2023 và tăng 11% so với năm 2022. Tổng Lợi nhuận trước thuế 54,56 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm 2023, tăng 41% so với năm 2022. Nộp Ngân sách Nhà nước 185,37 tỷ đồng, vượt 69% kế hoạch năm 2023 và tăng 28% so với năm 2022.

Năm 2023, PVChem đã rà soát cẩn trọng toàn bộ các danh mục đầu tư, chỉ tập trung đầu tư mua sắm các trang thiết bị thực sự cần thiết và nghiên cứu các dự án có tính khả thi, hiệu quả theo chuỗi giá trị của Petrovietnam. PVChem đã phối hợp với các đối tác đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm hóa chất, hóa dầu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị dầu khí như: Hợp tác với BSR để triển khai Dự án sản xuất PP Filler Masterbatch/ Compound từ bột PP của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Hợp tác với PVFCCo nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy sản xuất Oxy già; Hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Dầu khí trong lĩnh vực đào tạo, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa công trình tại Nhà máy LHD Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Hợp tác với BSR cung cấp dịch vụ kỹ thuật để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với các nhà máy lọc hóa dầu.

Các cổ đông quan tâm tìm hiểu về chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của PVChem.

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2024 của PVChem với Tổng doanh thu: 3.050 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 62 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước: 130 tỷ đồng;

Các chỉ tiêu Công ty mẹ - PVChem năm 2024 gồm: Tổng doanh thu: 128 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 46,5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước: 3 tỷ đồng và Tỷ lệ chia cổ tức: 5,5 %.

Năm 2024, kiên định với giá trị cốt lõi đã đề ra: “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Phát triển bền vững” kết hợp với sự tận tâm, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, PVChem sẽ tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong, ngoài nước đầu tư các dự án trọng tâm để tạo ra sự phát triển và ổn định lâu dài cho PVChem trong tương lai. Song song với các mục tiêu về SXKD, PVChem sẽ tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc, đổi mới cách thức quản trị, điều hành, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số đáp ứng xu hướng phát triển thời đại mới. PVChem quyết tâm thực hiện thành công cam kết với cổ đông khách hàng, đối tác và CBCNV-NLĐ.

Phó Tổng giám đốc PVChem Phạm Ngọc Khuê trả lời những câu hỏi của cổ đông 

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với ông Phan Công Thành và bầu ông Dương Trí Hội – Người đại diện phần vốn Petrovietnam tại PVChem, Tổng Giám đốc PVChem kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT với tỉ lệ tán thành cao.
 
Mục tiêu tổng quát Chiến lược PVChem đến 2035 là xây dựng và phát triển Tổng công ty thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hóa kỹ thuật, nhà sản xuất - kinh doanh các sản phẩm hóa chất, hóa dầu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực; có uy tín trong nước và quốc tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 20-28% và 12-15% cho giai đoạn 2026 - 2035

Các tin khác