Loading...
Sản phẩm & dịch vụ  Kinh doanh  Hóa chất - Phụ gia  Hóa chất cơ bản

Hóa chất STPP

Thông tin sản phẩm

Hóa chất STPP (Sodium Tripolyphosphate FS66). Nó chính là muối natri của polyphosphate penta-anion, đó là cơ sở liên hợp của axit triphosphoric. Nó được sản xuất dựa trên quy mô lớn giống như một thành phần của nhiều sản phẩm công nghiệp
1.    Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm:

Hóa chất STPP

Tên gọi khác:

 

CTHH:

Na5P3O10

2.    Thông tin kỹ thuật, tính chất sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Tính chất

Trạng thái

Dạng bột

Màu sắc

Màu trắng

Mùi đặc trưng

Mùi hăng

pH (dung dịch 1%)

9.5-10.0

Hàm lượng P2O5, % khối lượng,min

56

Hàm lượng Na5P3O10, % khối lượng, min

95

Hàm lượng chất không tan trong nước, % khối lượng, max

0.05

Độ trong suốt dung dịch ( độ hấp thu), % max

10

Hàm lượng kim loại nặng quy ra chì, mg/kg, max

10

Hàm lượng Chì, mg/kg, max

1

Hàm lượng As, mg/kg, max

1

Hàm lượng F, mg/kg, max

10