Loading...
Sản phẩm & dịch vụ  Kinh doanh  Hóa chất - Phụ gia  Hóa chất cơ bản

Sodium Nitrite

Thông tin sản phẩm

Sodium nitrit với công thức NaNO2, được dùng như một chất hãm màu và chất bảo quản trong thịt và cá.
1.    Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm:

Sodium Nitrite

Tên gọi khác:

 

CTHH:

NaNO2

2.     Thông tin kỹ thuật, tính chất sản phẩm 

Thông tin kỹ thuật

Tính chất

Trạng thái

Dạng rắn

Màu sắc

Màu trắng hay hơi vàng

Độ ẩm

1,4% max

NaNO3

0,8% max

Chloride

0,1% max (as NACl)

pH

6÷9