Loading...
Sản phẩm & dịch vụ  Kinh doanh  Hóa chất - Phụ gia  Hóa chất cơ bản

Natri Hypoclorit ( Javel NaClO 120g/l)

Thông tin sản phẩm

Natri Hypoclorit là chất tẩy trắng gốc clo lâu đời nhất và vẫn quan trọng nhất.
1.    Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm:

Natri Hypoclorit

Tên gọi khác:

Javel

CTHH:

NaClO

2.    Thông tin kỹ thuật, tính chất sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Tính chất

Trạng thái

Dung dịch loãng

Màu sắc

Màu vàng lục nhạt

Hàm lượng Clo hữu hiệu tính theo g/l

Min 120.0

Hàm lượng kiềm dư quy về NaOH, tính theo g/l

Max 25.0

Hàm lượng Asen (As) quy ra As2O3, mg/kg

Max 1.0