Loading...
Sản phẩm & dịch vụ  Kinh doanh  Hóa chất - Phụ gia  Hóa chất cơ bản

Sodium hypochlorit

Thông tin sản phẩm

Sodium hypochlorit (Javen NaClO 5%) trong hóa học được gọi là Natri hypochlorite ( Natri Hypoclorit ), còn trong đời sống thì gọi là nước Javen.
1. Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:

Sodium hypochlorit

Tên gọi khác:

Natri Hypoclorit

CTHH:

NaClO

2. Thông tin kỹ thuật, tính chất sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Tính chất

Trạng thái

Dạng lỏng

Màu sắc

Màu vàng nhạt

Mùi đặc trưng

Mùi clo đặc trưng

Tỷ trọng (g/ml)

1.08-1.17( dung dịch 5%)